Podpis wydawcy

Wydawca:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel: +48 22 572-35-00
Formularz kontaktowy – kliknij tutaj

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338

NIP 526-00-19-068

Kapitał zakładowy 151.339.000 zł


Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.