Katar alergiczny (alergiczny nieżyt nosa)

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok. Taką reakcję wywołują przeciwciała – immunoglobuliny klasy E (tzw. IgE), wytwarzane przez organizm przeciwko uczulającym go alergenom.1-3 Zazwyczaj rozwija się dopiero po kilku latach kontaktu z alergenem.3 Raczej nie występuje u dzieci poniżej 2. roku życia.3

Według badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) ANN występuje średnio u około 23% Polaków cierpiących na alergię4.

Katar alergiczny (alergiczny nieżyt nosa)

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok. Taką reakcję wywołują przeciwciała – immunoglobuliny klasy E (tzw. IgE), wytwarzane przez organizm przeciwko uczulającym go alergenom.1-3 Zazwyczaj rozwija się dopiero po kilku latach kontaktu z alergenem.3 Raczej nie występuje u dzieci poniżej 2. roku życia.3

Według badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) ANN występuje średnio u około 23% Polaków cierpiących na alergię4.

Wpływ alergicznego nieżytu nosa na jakość życia chorego

Dolegliwości towarzyszące alergicznemu nieżytowi nosa obniżają ogólny poziom jakości życia objawiając się przede wszystkim:

 • Zaburzeniami snu oraz koncentracji
 • Przewlekłym bólem głowy i zatok
 • Przewlekłym przemęczeniem i spadkiem produktywności
 • Zaburzeniami emocjonalnymi
 • Uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania w pracy bądź w szkole

Badania epidemiologiczne wskazują, że całoroczne nieżyty nosa zwiększają 8-krotnie ryzyko pojawienia się astmy oskrzelowej.5

Dodatkowo, ANN może współistnieć z innymi chorobami:

 • Polipowatość błony śluzowej nosa
 • Zapalenie zatok bocznych nosa
 • Wysiękowe zapalenie ucha środkowego
 • Zakażenia górnych dróg oddechowych
 • Zaburzenia snu, w tym chrapanie i bezdech senny
 • Zapalenie spojówek
an outline of a cloud

Czym różni się katar alergiczny od kataru przeziębieniowego?

Bardzo często katar alergiczny/alergiczny nieżyt nosa mylony jest z katarem przeziębieniowym. Objawy występujące obok tych dolegliwości pomogą rozróżnić, z jakim rodzajem kataru mamy do czynienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich objawów, skontaktuj się z lekarzem.

Przyczyny kataru alergicznego

 • Alergeny pyłków roślin, przy czym występowanie objawów odpowiada określonej porze roku, w której uczulająca roślina pyli
 • Alergeny roztoczy kurzu domowego - jako alergeny całoroczne
 • Alergeny pochodzenia zwierzęcego oraz niektórych gatunków grzybów pleśniowych
 • Alergeny pokarmowe - wpływ na intensywność choroby przypisuje się zanieczyszczeniom powietrza, takim jak spaliny samochodowe, dym tytoniowy, dwutlenek siarki i azotu oraz ozon
an outline of a cloud

Objawy kataru alergicznego

 • Przewlekły katar z wodnistą wydzieliną z nosa, zatkany lub swędzący nos
 • Kichanie „salwami”
 • Kaszel spowodowany spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła
 • Zapalenie spojówek przejawiające się zaczerwieniem, łzawieniem i swędzeniem oczu
 • Świąd i ból gardła
 • Bóle głowy, problemy z koncentracją, zaburzenia snu oraz ogólne przemęczenie
an outline of a cloud

Katar przeziębieniowy

 • Gęsta wydzielina śluzowo-ropna
 • Objawy utrzymują się od 3 do 14 dni
 • Może towarzyszyć mu gorączka i ból gardła

Katar alergiczny

 • Bardziej wodnisty i cieknący
 • Objawy mogą się utrzymywać tygodniami, a nawet miesiącami
 • Często towarzyszy mu kichanie „salwami” oraz łzawienie i przekrwienie oczu
an outline of a cloud

Porównanie objawów alergicznego nieżytu nosa u dziecka i dorosłego5

  Typowe objawy u dziecka Typowe objawy u dorosłego
Podobieństwa
 • Wodnisty katar, czyli tzw. cieknący nos
 • Swędzenie i zaczerwienie nosa
 • Ataki kichania, zwłaszcza seriami
 • Zapalenie spojówek
 • Kaszel
 • Uczucie duszności
 • Zaburzenia snu
 • Chrapanie
 • Oddychanie ustami i uczucie suchości w gardle
Różnice
 • Zespół alergii jamy ustnej
 • Częste infekcje
 • Chrząkanie
 • Utrata apetytu
 • Wady zgryzu (np. zęby rosnące krzywo)
 • Niedosłuch
 • Trudności w nauce
 • Problemy z komunikacją z rówieśnikami
 • Uczucie smutku, wycofanie
 • Blokada i niedrożność nosa
 • Swędzenie gardła i/lub uszu
 • Ból i drapanie w gardle
 • Zaburzenia węchu
 • Możliwe zaburzenia smaku
 • Spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła
 • Chrypa
 • Ból głowy i/lub twarzoczaszki
 • Obniżenie produktywności i wydajności w pracy
 • Przewlekłe zmęczenie i uczucie senności
 • Uczucie rozdrażnienia, nawet depresja
 • Obniżenie jakości życia
an outline of a cloud

Jak klasyfikować objawy alergicznego nieżytu nosa 1-3,6, 8

Z uwagi na czas utrzymywania się objawów:

 • okresowy – dolegliwości występują rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu i krócej niż przez 4 kolejne tygodnie,
 • przewlekły – objawy są obecne ponad 4 dni w tygodniu i dłużej niż przez 4 kolejne tygodnie.
Dwie kobiety zdmuchują dmuchawce na łące

Pod względem nasilenia dolegliwości:

 • od umiarkowanego do ciężkiego ANN – gdy występuje co najmniej jeden z poniższych objawów:
  • zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się w nocy, chrapanie),
  • trudności w nauce i/lub pracy (m.in. związane z zaburzoną koncentracją, czy łzawieniem oczu),
  • utrudnione wykonywanie nawet zwykłych, codziennych czynności i prac domowych, nie można też w pełni zrelaksować się i odpocząć,
  • obecność objawów uciążliwych (np. blokada nosa, napady kichania całymi seriami).
 • łagodny – nie jest obecny żaden z objawów typowych dla postaci od umiarkowanej do ciężkiej.

Ze względu na długość występowania dolegliwości:

 • całoroczny – gdy przez cały czas, czyli 12 miesięcy w roku, masz kontakt z alergenami, np. roztoczami kurzu domowego,
 • sezonowy – objawy powtarzają się cyklicznie w określonych miesiącach, gdy kwitną rośliny, na które masz uczulenie,
 • okresowy – oznaki alergii miewasz tylko wtedy, kiedy stykasz się z alergenami, np. sierścią kotów.
Outlined lightbulb with rays of light

Pamiętaj!

Alergiczny nieżyt nosa nieleczony lub leczony nieskutecznie może prowadzić do zmian w nosie i utraty jego funkcji fizjologicznych, takich jak nawilżanie, ogrzewanie i oczyszczanie wdychanego powietrza. Poza tym może zwiększać ryzyko powikłań, m.in. zapalenia zatok i ucha środkowego, czy rozwoju polipów w nosie.2

an outline of a cloud

Alergiczny nieżyt nosa to poważny problem:

 • Dotyczy aż 10-30% dorosłych i nawet 40% dzieci.6
 • Negatywnie wpływa na sen, funkcje poznawcze, nastrój.9
 • Sprzyja rozwojowi astmy (10-40% osób z ANN równocześnie choruje na astmę oskrzelową).2
 • Pogarsza jakość życia, a u dzieci i młodzieży powoduje gorsze wyniki w nauce.2,9
 • Cierpiący na ANN są mniej sprawni w pracy – wydajność pogorsza się nawet o 35,9%, chociaż w niewielkim stopniu (zaledwie o ok. 3,6%) rośnie ich nieobecność w pracy z powodu ANN.9
an outline of a cloud

Z pozoru błahy katar, a jakie spore koszty…

 • 2,5% wszystkich wizyt u lekarzy specjalistów rocznie,
 • 2 miliony straconych dni w szkole rocznie,
 • 6 milionów straconych dni pracy rocznie,
 • 28 milionów nieefektywnych dni pracy rocznie,
 • W USA blisko 2,4 biliona USD rocznie wydawanych jest na leki na receptę i OTC a 1,1 biliona USD to koszty wizyt u klinicystów związane z leczeniem ANN (dane z 2000 r.).3
an outline of a cloud

Jak leczyć alergiczny nieżyt nosa?

Lekarz dobiera leki „na miarę” – ich rodzaj zależy od tego, jak często miewasz ataki alergii i jak ciężkie i dokuczliwe są objawy, oraz w jakim wieku jesteś i czy jeszcze na coś chorujesz.10 Skonsultuj je ze swoim lekarzem. Leczenie jest optymalne, kiedy ma wysoką skuteczność, a zminimalizowane są działania niepożądane (zwłaszcza u dzieci). Ważne są też preferencje chorego, czyli jaką postać leku wolisz – tabletki, a może syrop? Nie bez znaczenia jest cena.2 Pamiętaj, żeby wszystko to powiedzieć swojemu lekarzowi, a następnie przestrzegać jego zaleceń dotyczących terapii. Kiedy alergiczny nieżyt nosa utrzymasz w ryzach lub znacznie złagodzisz jego objawy, Twoja jakość życia szybko się poprawi i równocześnie unikniesz dodatkowych komplikacji zdrowotnych. Znaczenie ma bowiem profilaktyka powikłań i chorób współistniejących.2

Niezależnie od postaci ANN wskazane są:

 • odpowiednia edukacja (czyli zwiększanie Twojej świadomości na temat choroby),
 • unikanie ekspozycji na alergeny,
 • płukanie jam nosa z użyciem roztworów soli izo- i hipertonicznej,
 • a jeśli współwystępują to także leczenie zapalenia spojówek i/lub przy niedrożności nosa stosowanie doraźnych leków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa.2
an outline of a cloud
Outlined lightbulb with rays of light

Pamiętaj!

Leczenie alergicznego nieżytu nosa u dzieci odbywa się pod kontrolą lekarza i wymaga szczególnej troski i czujności.

an outline of a cloud

Co radzą specjaliści?

Specjalista najczęściej wybiera jedną z 3 opcji terapeutycznych:

 1. Doustne lub donosowe leki przeciwhistaminowe
 2. Donosowe glikokortykosteroidy
 3. Donosowy glikokortykosteroid podawany jednocześnie z lekiem przeciwhistaminowym, plus dodatkowo lekarz może jeszcze przepisać lek przeciwleukotrienowy.7

W zależności od postaci ANN Twój lekarz dobierze odpowiedni schemat leczenia.2 Claritine® Allergy i Claritine® Active zawierają substancje czynne z grupy leków przeciwhistaminowych II generacji.10-12 Claritine® Allergy jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, z kolei Claritine® Active w objawowym leczeniu okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, związanego z przekrwieniem błony śluzowej nosa.

Claritine Allergy, Loratadinum, 10 mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl V4/18.11.2022/JS

Claritine Active, 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera: 5 mg Loratadinum (loratadyny) i 120 mg Pseudoephedrini sulfas (pseudoefedryny siarczanu). Wskazania: objawowe leczenie okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, związanego z przekrwieniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl V3/18.11.2022/JS

an outline of a cloud

Referencje:

 1. Świerczyńska-Krępa M. Alergiczny nieżyt nosa. Medycyna Praktyczna Alergie, https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/choroby/57586,alergiczny-niezyt-nosa (dostęp: 2018.04.20).
 2. Samoliński B. i wsp. (red.) Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Wydawnictwo AKIS, Łódź 2012.
 3. deShazo R.D., Kemp S.F. Allergic rhinitis: Clinical manifestations, epidemiology, and diagnosis. In: Feldweg AM (ed.), UpToDate, https://www.uptodate.com/contents/allergic-rhinitis-clinical-manifestations-epidemiology-and-diagnosis?search=Allergic%20rhinitis:%20Clinical%20
  manifestations,%20epidemiology,%20and%20diagnosis&
  source=search_result&selectedTitle=1~150&
  usage_type=default&display_rank=1
  (dostęp: 2018.04.20).
 4. Samoliński B., Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) – badanie ambulatoryjne i kwestionariusze u dorosłych w wieku 20-44 lat, 18.03.2014 r.
 5. Samoliński B., Sybilski A.J., Raciborski F. et.al.: Prevalance of rhinitis in Polish population according to the ECAP (Epidemiology of Allergic Disorders in Poland) study. Otolaryngolog. Pol. 2009, 63 (4) : 324-330.
 6. Peden D. An overview of rhinitis. In: Feldweg A.M. (ed.), UpToDate, https://www.uptodate.com/contents/an-overview-of-rhinitis#! (dostęp: 2018.04.20).
 7. Arcimowicz M. Alergiczny nieżyt nosa. Leczenie ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwhistaminowych. Analiza przypadków dzieci i dorosłych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017. Monografia wydana przy wsparciu firmy Bayer Sp. z o.o.
 8. Bousquet J. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008. Allergy 2008; 63(Suppl 86): 8-160.
 9. Vandenplas O. et al. Impact of Rhinitis on Work Productivity: A Systematic Review. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 7, doi: 10.1016/j.jaip.2017.09.002.
 10. deShazo R.D., Kemp S.F. Pharmacotherapy of allergic rhintis. In: Feldweg A.M. (ed.), UpToDate, https://www.uptodate.com/contents/pharmacotherapy-of-allergic-rhinitis?search=Pharmacotherapy%20of%20allergic%20rhinitis&
  source=search_result&selectedTitle=1~150&
  usage_type=default&display_rank=1
  (dostęp: 2018.04.20).
 11. Aktualna ChPL Claritine 1 mg/ml syrop.
 12. Aktualna ChPL Claritine Active 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym działaniu.
 13. Claritine, Bezpłatna apliakcja mobilna – prognoza pylenia, https://www.claritine.pl/pl/prognoza-dla-alergikow/aktualna-prognoza-pylenia (dostęp: 2018.04.20).
 14. Dane nt. opinii konsumentów dostępne w sklepie Google Play (dostęp: 2018.04.20).
 15. Bousquet J., van Cauwenberge P., Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa – zakres kompetencji farmaceuty, Przegląd Alergologiczny, Mediton Oficyna Wydawnicza, Vol. 1 Nr 2, 2004, s. 22-28.
 16. Brzoznowski Wojciech, Standardy diagnostyczne i terapeutyczne alergicznego nieżytu nosa, Via Medica Journal, Vol. 3 Nr 3, 2009,s. 173-180.
 17. Pawankar R., Canonica G. W., Holgate S. T., Lockey R. F., Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-2012. Streszczenie wykonawcze, 2011.
 18. Rachel Marta, Komplikacje wynikające z nieleczenia alergicznego nieżytu nosa, Alergoprofil, Nr 2, Vol. 12, 2016, s. 62-65.


1W zalecanych dawkach loratadyna nie wykazuje działania sedatywnego u większości populacji (częstość występowania: 1,2%)

 

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.