Aktualna prognoza pylenia - Pomorze

Wybierz region:



Wybrzeże Warmia, Mazury i Podlasie Pomorze Ziemia Lubuska Mazowsze Śląsk I Wielkopolska Małopolska I Ziemia Lubelska Sudety Karpaty
Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o.

Aktualnie pylące alergeny

Cladosporium
alergeny roztoczy kurzu domowego

Legenda:

Stężenie

  • Stężenie niskie Niskie
  • Stężenie średnie Średnie
  • Stężenie wysokie Wysokie

Tendencja

  • Duży wzrost
  • Wzrost
  • Bez zman
  • Spadek
  • Duży spadek
  • Koniec sezonu

10 - 16 grudzień 2018:

W powietrzu zewnątrzdomowym obecne będą pojedyncze zarodniki z rodzaju Cladosporium. Powietrze jest wolne od pyłku roślin. Utrzymuje się zagrożenie alergenami wewnątrzdomowymi (alergeny roztoczy kurzu domowego i alergeny zwierząt domowych). Uwaga na zanieczyszczenie powietrza (smog).

Aby sprawdzić prognozę całoroczną, przejdź do Kalendarza pyleń.