Aktualna prognoza pylenia - Warmia, Mazury i Podlasie

Wybierz region:Wybrzeże Warmia, Mazury i Podlasie Pomorze Ziemia Lubuska Mazowsze Śląsk I Wielkopolska Małopolska I Ziemia Lubelska Sudety Karpaty
Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o.

Aktualnie pylące alergeny

Trawy
Cladosporium
Alternaria
Szczaw
Babka
Pokrzywa
Lipa
Komosa

Legenda:

Stężenie

  • Stężenie niskie Niskie
  • Stężenie średnie Średnie
  • Stężenie wysokie Wysokie

Tendencja

  • Duży wzrost
  • Wzrost
  • Bez zman
  • Spadek
  • Duży spadek
  • Koniec sezonu

13 - 19 lipiec 2020:

Utrzyma się bardzo wysokie stężenie pyłku traw. Alergeny pyłku traw są najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i spojówek w Polsce. Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria (silnie uczulają).

Aby sprawdzić prognozę całoroczną, przejdź do Kalendarza pyleń.