Aktualna prognoza pylenia - Wybrzeże

Wybierz region:Wybrzeże Warmia, Mazury i Podlasie Pomorze Ziemia Lubuska Mazowsze Śląsk I Wielkopolska Małopolska I Ziemia Lubelska Sudety Karpaty
Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o.

Aktualnie pylące alergeny

Trawy
Pokrzywa
Alternaria
Cladosporium
Nawłoć
Ambrozja
Bylica
Komosa

Legenda:

Stężenie

  • Stężenie niskie Niskie
  • Stężenie średnie Średnie
  • Stężenie wysokie Wysokie

Tendencja

  • Duży wzrost
  • Wzrost
  • Bez zman
  • Spadek
  • Duży spadek
  • Koniec sezonu

28 - 04 październik 2020:

W powietrzu w dalszym ciągu dominują spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Ich stężenie waha się w zakresie wartości średnich i wysokich, z widoczną tendencją spadkową. Koncentracja pyłku traw, ambrozji, pokrzywy, komosy i bylicy nie przekracza wartości bardzo niskich.

Aby sprawdzić prognozę całoroczną, przejdź do Kalendarza pyleń.